Välkommen till Rönnbloms Tanktransporter AB!

Rönnbloms Tanktransporter AB är ett åkeri som utför transporter av tankcontainers. Företaget startades i januari 2001 av Gösta Stigenberg Per Rönnblom och Göran Wennerstrand och fick namnet GW Kemtrans. Idag ägs och drivs verksamheten av Per Rönnblom och hans dotter Anna Rönnblom. Personalen består av fyra fast anställda lastbilschaufförer och en administrativ ansvarig. All personal, och ägare, är ADR utbildade och har genomgått en utbildning om transportskydd enligt ADR-S 1.10. Chaufförerna har minst 25 års erfarenhet och är utbildade i ”Safety” och ”Eko”. Allt arbete utförs i enlighet med förarhandboken.

Vi erbjuder transporter av alla förekommande flytande produkter med tankcontainers, såväl ADR-klassade som oklassade produkter.

Rönnbloms Tanktransporter AB erbjuder kvalitet, bra service, säkerhet och transporter utförda av utbildad personal med syfte att den enskilda kunden skall känna trygghet. Samtliga dragbilar, inklusive chassi, är ADR-klassade. Tre av fordonen är utrustade med pump och kompressor.

Kunderna består av speditörer och rederier. De flesta körningar är närtransporter men vi utför även fjärrtransporter enligt den enskilda kundens önskemål.

Adress: Rönnbloms Tanktransporter AB - Junivägen 7, 139 54 Värmdö | Tfn: 0158-410 40 | Fax: 0158-410 41 | info@rttab.se