Certifikat och utmärkelser

Kemtrans är SQAS granskat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).


 

 
Adress: Rönnbloms Tanktransporter AB - Junivägen 7, 139 54 Värmdö | Tfn: 0158-410 40 | Fax: 0158-410 41 | info@rttab.se